Mikroprocesor - budowa, działanie

MikroprocesorMikroprocesor jest to układ zdolny wykonywać operacje arytmetyczno - logiczne w sposób programowany. Wykonany jest w technologii półprzewodnikowej o dużym stopniu scalenia. Mikroprocesor zawiera następujące, podstawowe zespoły funkcjonalne: układ arytmetyczno, logiczny ALU (Arithmetic Logic Unit), zespół rejestrów ogólnego przeznaczenia, układ sterowania z rejestrem rozkazów i dekoderem rozkazów

Więcej…

 

Jak rozsądnie korzystać z internetu?

Korzystanie z InternetuInternet to, jak wiadomo, potężne narzędzie i daje wiele możliwości. Możemy dzięki niemu poszerzać swoją wiedzę, oglądać filmy, również te, które nie pojawiają się w naszym kraju, a także czytać książki, prowadzić wideo-rozmowy z rodziną i przyjaciółmi z daleka.

Więcej…

   

Co to jest grafika rastrowa - zapis rastrowy

Grafika rastrowaObraz zapisany w postaci grafiki rastrowej stanowi układ barwnych (lub czarnych i białych) punktów - pikseli (ang. pixel : picture - obraz, element - element), wypełniających obszar, zwykle o kształcie prostokąta.

Więcej…

 

Program do nauki czytania

Program do nauki czytaniaCzęsto jest tak, że nie tylko dzieci mają problemy z czytaniem nawet tych krótkich i prostych tekstów. Ten problem dotyczy zarówno młodszych osób, nastolatków, ale też (co może wydać się dziwne) dorosłych i ludzi w podeszłym wieku. Na szczęście, świat poszedł naprzód w każdej dziedzinie życia. Program do nauki czytania to jedna z możliwości poprawienia tej zdolności, bez konieczności wychodzenia z domu.

Więcej…