Mikroprocesor - budowa, działanie

MikroprocesorMikroprocesor jest to układ zdolny wykonywać operacje arytmetyczno - logiczne w sposób programowany. Wykonany jest w technologii półprzewodnikowej o dużym stopniu scalenia. Mikroprocesor zawiera następujące, podstawowe zespoły funkcjonalne: układ arytmetyczno, logiczny ALU (Arithmetic Logic Unit), zespół rejestrów ogólnego przeznaczenia, układ sterowania z rejestrem rozkazów i dekoderem rozkazów

Więcej…

 

Chmura obliczeniowa

Chmura obliczeniowaPojecie Chmury Obliczeniowej, zazwyczaj nazywane po prostu Chmurą, jest coraz powszechniejszym terminem używanym w kontekście usług internetowych. Jednak mimo to niewiele osób zdaje sobie dokładnie sprawę z tego, czym Chmura Obliczeniowa jest i jakie są jej funkcje.

Więcej…

   

Jak rozsądnie korzystać z internetu?

Korzystanie z InternetuInternet to, jak wiadomo, potężne narzędzie i daje wiele możliwości. Możemy dzięki niemu poszerzać swoją wiedzę, oglądać filmy, również te, które nie pojawiają się w naszym kraju, a także czytać książki, prowadzić wideo-rozmowy z rodziną i przyjaciółmi z daleka.

Więcej…

 

Czym jest grafika rastrowa? Zapis rastrowy

Grafika rastrowaObraz zapisany w postaci grafiki rastrowej stanowi układ barwnych (lub czarnych i białych) punktów - pikseli (ang. pixel : picture - obraz, element - element), wypełniających obszar, zwykle o kształcie prostokąta.

Więcej…